İmar Komisyonu Ocak 2019 Raporu


SELÇUKLU BELEDİYESİ


İMAR KOMİSYONU RAPORU


MECLİS BAŞKANLIĞINA

 


MADDE 1 : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-A-3-D(23 K I) pafta, 18473 ada 1 parselin 0.25/0.75 3Kat Ayrık Konut Alanı olan imarında, 10 m olan çekme mesafelerinden, kuzeydeki çekme mesafesinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması.
MADDE 2 : Tapunun Sille Mahallesi sınırlarında, M28-B10-A-1-B ve M28-B10-A-2-A (25 J III) paftalarda bulunan alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Uygulama İmar Planının yeniden düzenlenmesi talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması.
MADDE 3 : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-B-4-A (24 K III) pafta, 18312 ada 1 parsel ve 18313 ada 1 parselin TAKS:0.20, KAKS:0.40, 2 Kat Konut Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2018 tarih ve 937 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Uygulama İmar Planının E:0.40, TAKS:0.20, Yençok:2 Kat Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması.
MADDE 4 : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-D-1-B (23 J III) pafta, 28994 ada 1 parselin E:0.60, MaxTAKS:0.45, Yençok:12m Özel Spor Alanı olan imarının, E:1.10, TAKS:0.45, Yençok:12m Özel Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması.SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi