Plan ve Bütçe Komisyonu Ocak 2019


SELÇUKLU BELEDİYESİ


PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 1
Konu : Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet müstakil gayrimenkulün ve 4 adet hisseli gayrimenkuldeki hisselerimiz olmak üzere toplam 11 adet gayrimenkulün satışının yapılması, kat karşılığında verilmesi veya trampalarda kullanılması talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Mülkiyetleri Belediyemize ait ekli listedeki müstakil ve hisseli gayrimenkullerin; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması, kat karşılığında verilmesi veya 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde trampalarda kullanılması talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.
EKĠ : Liste

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 2
Konu : Mülkiyetleri Konya Büyükşehir Belediyesine ait 13 adet gayrimenkulün Belediyemizce satın alınması ve trampalarda kullanılması talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda listelenen 13 adet gayrimenkulün; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (h) Bendi ve 18. Maddesinin (e) Bendi gereğince Belediyemizce satın alınması, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri çerçevesinde trampalarda kullanılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.
MAHALLE                        ADA                    PARSEL               ALAN (m2)                          NİTELİK
Küçükihsaniye                  1331                       10                       349,00             Bahçeli,Biri Kargir Biri Kerpiç Ġki Ev
10 Mahalle                         885                      126                       512,00                                 Tarla
10 Mahalle                         885                      127                       800,00                     Ayrı Ayrı 3 Takım Kargir Ev
10 Mahalle                          81                           5                       908,00                                  Tarla
Dikilitaş                                0                      1036                     1840,00                                   Arsa
Dikilitaş                           13876                         6                     3398,14                                   Arsa
Işık                                   3468                      341                     3627,00                                   Arsa
Işık                                   1022                      183                     4590,10                                   Tarla
Işık                                   3467                      369                     2835,81                                   Arsa
Dumlupınar                    29132                         1                      5432,82                                   Arsa
Aşağıpınarbaşı               29882                       20                     4559,49                                   Tarla
Sille                                22175                       11                      1271,00                                   Arsa
Hocacihan                            0                       6692                    3160,00                          Meyva Bahçesi

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 3
Konu : Belediyemiz ile Konya Müteahhitler Birliği Derneği işbirliğinde ortak hizmet projesi kapsamında Çalıştay düzenlenmesi talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Konya Müteahhitler Birliği Derneği'nin 26.12.2018 tarihli yazısına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projeleri kapsamında Konya Müteahhitler Birliği Derneği ve Selçuklu Belediyesi işbirliğinde çalıştay düzenlenmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 4
Konu : Belediyemiz ile Konya Enderun Eğitim Vakfı işbirliği ile ortak hizmet projesi kapsamında, Konya’nın Kanaat önderlerinden Osman BAĞCI Hocaefendiyi anma programı gerçekleştirilmesi talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Enderun Eğitim Vakfı'nın 26.12.2018 tarih ve 2018/22 sayılı yazısına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projeleri kapsamında, Enderun Eğitim Vakfı ve Selçuklu Belediyesi işbirliğinde Konya'nın kanaat önderlerinden Osman BAĞCI Hocaefendi'yi anma programının gerçekleştirilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 5
Konu : Belediyemizce yayın hayatına kazandırılan “Panorama Mekke-i Mükerreme” isimli eserin fiyatının belirlenerek satışa sunulması talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Belediyemizce yayın hayatına kazandırılan "Panorama Mekke-i Mükerreme" isimli eserin fiyatının belirlenerek satışa sunulması talebi ile ilgili yapılan çalışma neticesinde söz konusu eserin satış fiyatının 750,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 07.01.2019
Rapor No : 105.06.02 – 6
Konu : Belediyemizin 2019 yılında yapacağı etkinlikler ve organizasyonlar için salon kiralanması talebi.
Komisyonumuza 02.01.2019 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Belediyemizin 2019 yılında yapacağı etkinlikler ve organizasyonlar için salon kiralanması talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması arz ederiz.SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi