Plan ve Bütçe Komisyonu Ocak - 2016


SELÇUKLU BELEDİYESİ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
 
Tarih              : 05.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 1
Konu              :
Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir kuruluş ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 17.maddesinde " Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik kontrolü Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır" şeklinde belirtilmektedir. Aynı yönetmeliğin 19.maddesinde "İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalar "ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle protokol imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 05.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 2
Konu              :
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin, Sırp Bölgesindeki Spreça Nehri üzerine inşa edilecek köprü projesi için Belediyemizden maddi destek talebi ve Birlik ile ortak faaliyet yürütmek ve işbirliği protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 19.10.2015 tarih ve 268 sayılı yazısında, Sırp Bölgesindeki Doboj şehrinden başlayarak Federasyon( Boşnak-Hırvat) Bölgesindeki Doboj- İstok şehri üzerinden Tuzla şehrine bağlantıyı sağlayan Spreça Nehri üzerindeki köprünün yeniden inşa edilmesi hususunda belediyemizden destek talep edilmiştir.
Belediye Kanunu'nun 60.maddesi m fıkrası ve 74.maddesi gereğince, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortak faaliyet yürütmek ve işbirliği protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi, söz konusu köprü inşası için Belediyemiz tarafından 50.000 TL. tutarında maddi destek sağlanması ve bu desteğin de Dış İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 06.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 3
Konu              :
Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş’nin teminat mektubu ihtiyacını karşılamak üzere, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Konya Şubesinden 500.000,00 TL’lik Teminat Mektubu Limiti oluşturulması talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Belediye Başkanlığımızın iştiraki olan Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş.'nin teminat mektubu ihtiyacını karşılamak üzere 500.000,00 TL'lik (beşyüzbin Türk lirası) Selçuklu Belediyesi kefaleti ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Konya Şubesinden teminat mektubu limiti oluşturulması talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 06.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 4
Konu              :
Belediyemiz ile Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi arasında “Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında Obezite, Diet ve Sigara ile mücadele konularında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Belediyemiz ile Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi arasında “Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında Obezite, Diet ve Sigara ile mücadele konularında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 06.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 5

Konu              : Sızma Mahallesinde bulunan belediyemize ait binalardan uygun olan bir yerin "Çin İğnesi" kursu için derslik olarak tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Sızma Mahallemizde bulunan belediyemize ait binalardan uygun olan bir yerin "Çin İğnesi" kursu için derslik olarak kullanılmak üzere Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 1 yıl süre ile tahsis edilmesi ve söz konusu yerin tahsisi ile ilgili olarak Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 07.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 6
Konu              :
Mülkiyeti Belediyemize ait Dikilitaş Mahallesi 15713 ada 10 nolu parselin satılması, kat karşılığında verilmesi veya trampalarda kullanılması talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15713 ada 10 nolu parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışlarının yapılması, kat karşılığında verilmesi veya 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde trampalarda kullanılması talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 07.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 7
Konu              :
Mülkiyeti Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait Sille Mahallesi 18130 ada 5 parsel nolu gayrimenkulün üzerine cami yapılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsis talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Mülkiyeti Belediyemiz ile Maliye Hazinesine ait, Sille Mahallesi 18130 ada 5 parsel nolu 2545,00 m²’lik gayrimenkul üzerine Cami yaptırılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 (h) ve 18 (e) maddeleri gereğince İlçe Müftülüğüne 25 yıl süre ile tahsisi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.


MECLİS BAŞKANLIĞINA
 
Tarih              : 07.01.2016
Rapor  No      : 301.06.01.02 – 8
Konu              :
Halkapınar Belediyesinin, araç parklarında bulunan 1 adet Greyderin tamir ve bakımının Belediyemizce yapılması talebi.
Komisyonumuza 04.01.2016 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Halkapınar Belediyesinin, teçhizat ve eleman olmadığı sebebi ile araç parkında bulunan 1 adet greyderin tamir ve bakımının Belediyemizce yaptırılması talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (a) bendi gereğince, söz konusu greyderin tamir ve bakım masraflarının Belediyemizce karşılanarak, greyderin çalışır hale getirilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi