Plan ve Bütçe Komisyonu Ocak 2018


SELÇUKLU BELEDİYESİ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 03.01.2018
Rapor No : 301.06.01.02 – 1
Konu : Mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz karşılığında Belediyemiz imkanları ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hizmet binası, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası ve İkmal Şube Müdürlüğü Kademe ve Depo binalarının yapılması ve konu ile alakalı olarak protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza, 02.01.2018 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, İl Emniyet Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih ve E.2017111315221569352 sayılı yazısına istinaden Mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz karşılığında, İlimiz Emniyet Hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan Asayiş Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve İkmal Şube Müdürlüğü Kademe ve Depo Binasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Belediyemiz imkanları ile yapılması ve konu ile alakalı Protokol imzalamak üzere Selçuk Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 03.01.2018
Rapor No : 301.06.01.02 – 2
Konu : Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yürütme Kurulunun kararı doğrultusunda “Mostar Kur’an Kursu Külliyesi” inşaatı ortak hizmet projesine 50.000 TL katkı sağlanması ve bu amaçla işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza, 02.01.2018 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 28.04.2017 tarih ve 115 sayılı yazısı ile; Mostar Müftülüğü, Mostar İslam Meclisi ve Mostar Karagözbey Medresesi işbirliğinde faaliyete geçen Kur’an Kursu için külliye benzeri bir binaya ihtiyaç duyulduğu, söz konusu projeye Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve üye belediyeler tarafından destek verilmesinin Bosna Hersek İslam Birliği tarafından talep edildiği ve talebin Birliğin Yürütme Kurulu Toplantısında değerlendirilerek “Mostar Kur’an Kursu Külliyesi” projesinin Birlik üyelerinin destekleriyle inşa edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
Söz konusu projenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereğince Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesi, Belediyemiz tarafından 50.000 TL katkı sağlanması ve bu amaçla İşbirliği protokolünü
imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 03.01.2018
Rapor No : 301.06.01.02 – 3
Konu : Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yürütme Kurulunun kararı doğrultusunda; Bosna Hersek’in Glamoç şehrinde yapımı planlanan “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi” inşaatı ortak hizmet projesine 50.000 TL katkı sağlanması ve bu amaçla işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza, 02.01.2018 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden alınan 03.01.2017 tarih ve 008 sayılı yazıda; Bosna Hersek’in Glamoç şehrinde, Bosna Hersek İslam Birliğine ait olan arsaya “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi” inşa edilmesinin planlandığı, söz konusu projeye Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve üye belediyeler tarafından destek verilmesinin Bosna Hersek İslam Birliği tarafından talep edildiği ve talebin Birliğin Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilerek “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi”nin, Birlik koordinasyonunda, Birlik üyelerinin destekleriyle inşa edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
Söz konusu projenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereğince Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesi, Belediyemiz tarafından 50.000 TL katkı sağlanması ve bu amaçla İşbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 03.01.2018
Rapor No : 301.06.01.02 – 4
Konu : Karadağ’ın Sancak Bölgesinde yer alan Rojaye Şehrinde bulunan tarihi köprünün genişletilmesi ve Osmanlı yapılarının bulunduğu yerlere giden kaldırımların yenilenmesi amacı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile ortak hizmet projesi kapsamında 347.801 Avronun Belediyemizce karşılanması ve bu amaçla işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza, 02.01.2018 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığından alınan 01.12.2017 tarih ve E.2017.1.26872 sayılı yazıda, Karadağ’ın Sancak Bölgesinde yer alan ve nüfusunun tamamı Boşnaklardan oluşan Rojaye şehrinin ana arteri üzerinde bulunan tarihi köprünün genişletilmesi ve Osmanlı yapılarının olduğu yerlere giden kaldırımların yenilenmesi projesi hususunda Selçuklu Belediyesinden destek talep edilmiştir.
Bu kapsamda ülkemizin bölgede görünürlüğüne ve bilinirliğine önemli bir katkı sağlayacak olan projeye destek sağlanması amacıyla; Söz konusu projenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi gereğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesi, yaklaşık maliyeti olan 200.000 avronun (KDV hariç) Belediyemiz bütçesinden karşılanması ve bu amaçla İşbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 


MECLİS BAŞKANLIĞINA


Tarih : 03.01.2018
Rapor No : 301.06.01.02 – 5
Konu : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının, Alçıtepe Köyü tarihi alanına yapılacağı belirtilen “Çanakkale Savaşları Döneminde Hastane” konulu müze için Belediyemizden destekte bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
Komisyonumuza, 02.01.2018 tarihli Meclis toplantısında havale edilen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca ilgi E.6662 sayılı yazı ile "Çanakkale Savaşları Döneminde Hastane" konulu bir müzenin Alçıtepe köyü tarihi alanına yapılacağı belirtilmekte ve Belediyemizce gerekli desteğin sağlanması talep edilmektedir.
Söz konusu talebin yerine getirilebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince gerekli desteğin sağlanması ve protokol yapmak üzere Selçuklu Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi