Plan ve Bütçe Komisyonu Ocak 2017


 

SELÇUKLU BELEDİYESİ

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Tarih              : 03.01.2017

Rapor  No      : 301.06.01.02 – 1

Konu              : Mülkiyeti Belediyemize ait 13549 ada 18 parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi olarak tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.

Komisyonumuza, 02.01.2017 tarihli Meclis toplantısında havale edilen,

Mülkiyeti Belediyemize ait 13549 ada 18 nolu parsel ve üzerinde bulunan binanın zemin katının Milli Emlak Müdürlüğü ile takas işlemi tamamlanana kadar Konya Halk Sağlığı Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi ve bu hususta Protokol imzalanması için Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY'a yetki verilmesi talebi ile ilgili olarak;

Söz konusu 13549 ada 18 nolu parsel ve üzerinde bulunan Belediyemize ait binanın zemin katının “Aile Sağlık Merkezi” olarak kullanılmak üzere Konya Halk Sağlığı Müdürlüğüne 2 yıl süre ile tahsis edilmesi ve kolu ile alakalı protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Tarih              : 03.01.2017

Rapor  No      : 301.06.01.02 – 2

Konu              : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 22175 ada 21 parselin satış, kat karşılığı verilmesi veya trampalarda kullanılması talebi.

Komisyonumuza, 02.01.2017 tarihli Meclis toplantısında havale edilen,

Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Sille Mahallesi, 22175 ada, 21 nolu parselin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması, kat karşılığında verilmesi veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde trampalarda kullanılması talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Tarih              : 03.01.2017

Rapor  No      : 301.06.01.02 – 3

Konu              : Mülkiyeti Belediyemize ait  Sille Mahallesi 20696 ada 1 parselin cami yapılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi.

Komisyonumuza, 02.01.2017 tarihli Meclis toplantısında havale edilen,

Mülkiyeti Belediyemize ait Sille Mahallesi, 20696 ada, 1 parsel nolu 3124,94 m²’lik gayrimenkul üzerine cami yaptırılmak üzere tahsisi talebinin; Talep edilen gayrimenkulün bünyesinde herhangi bir ticari fonksiyon bulundurmamak ve Cami yapılmak üzere 20 (Yirmi) yıl süre ile, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 (h) ve 18 (e) maddeleri gereğince İlçe Müftülüğü’ ne tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Tarih              : 03.01.2017

Rapor  No      : 301.06.01.02 – 4

Konu              : Belediyemiz Aydınlık Evler Yaşam Merkezinin giriş katının, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne kiralanması talebi.

Komisyonumuza, 02.01.2017 tarihli Meclis toplantısında havale edilen,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, İlçemiz Aydınlıkevler Mahallesi Sultanbeyli Sokak No:15 adresinde yer alan, Belediyemiz Aydınlıkevler Yaşam Merkezinin giriş katının taraflarına kiralanması talebinin; Bahse konu yerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre kiraya verilmesi ve aylık kira bedelinin KDV dahil 4.000,00 TL. olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz.

 SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi