06.01.2020 Meclis Gündemi


06 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ
1- Denetim Komisyonu seçimi, komisyonda çalıştırılacak uzman kişi, gün sayısı ve ödenecek ücretin
belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2- Selçuklu Belediyesi Birimlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmeliğinin görüşülmesi.
3- 2020 Yılında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücreti belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4- Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesiyle çalışan ve çalışmaya başlayacak olan sözleşmeli personellere
2020 yılında ödenecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5- Belediyemiz geçici işçi statüsünde çalışan 4 adet personelin pozisyonlarının 2020 yılı için vize
edilmesi talebinin görüşülmesi.
6- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Dolu Kadro Değişikliği taleplerinin
görüşülmesi.
7- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Kadro İhdası talebinin görüşülmesi.
8- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Kadro İhdası talebinin görüşülmesi.
9- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Boş Kadro Değişikliği taleplerinin
görüşülmesi.
10- Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2020
yılında altyapı kurum ve kuruluşlarına verilen kazı izinlerinin her türlü tamir, bakım ve
onarım işlerinin Belediyemizce yapılması veya yaptırılmasına ilişkin protokolün imzalanması
amacıyla Belediye Başkanımıza yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
11- Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Karatay Belediyesi ile beraber yapacağımız
Gönüllü Hayvan Dostları Projesinin birlikte yürütülmesine dair protokol imzalanması için,
Belediye Başkanına yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
12- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarih ve 179 sayılı kararıyla
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazın
değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
13- Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A01-A-2-D (29 M II-III) pafta, 16633 ada 3-4-5
parsellerle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
14- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-B (26 L IV) pafta, 18639 ada 1 ve 12 parsellerle
ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 18.12.2019 tarih ve 50027 sayılı yazısına istinaden,
Dikilitaş Mahallesi, M29-A06-A-2-B (25 M III) pafta, 1


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi