07 EKİM 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


07 EKİM 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

1- Belediyemizin 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planının görüşülmesi.

2- 2020 Yılı Mali Performans Programının görüşülmesi.

3- 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi.

4- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Boş Kadro ve Dolu Kadro Değişikliği talebinin görüşülmesi.

5- Hocacihan Mahallesi Saray ve Hekimoğlu Caddelerine cepheli imar planında Park olarak ayrılan yerin, 382.45 m2'lik kısmının Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsis süresinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

6- 2020 yılı içerisinde düzenlenecek olan EMITT Fuarına birlikte katılımın sağlanması amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek hazırlanacak Ortak Hizmet Protokolünün imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

7- Meydanlı Yatılı Kız Kur'an Kursuna kayıtlı Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerinde ikamet eden İşitme ve Görme Engelli öğrenciler için; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında hafta içi 5 gün olmak üzere 2 adet hostesli servis aracı için Belediyemizden destek talebinin görüşülmesi.

8- Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A01-C-1-C (27 N III) pafta, 21372 ada 1 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

9- Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A01-A-2-D (29 M III) pafta, 42375 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanı ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

10- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B04-C-3-C (25 J I) pafta, 17594 ada ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

11- Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D22-C-4-D (30 R IV) pafta, 29874 ada 1 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

12- Sille Mahallesi, M28-B05-C-2-D (27 L IV) paftada bulunan alanda 1 adet trafo planlanması ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi