02.01.2019 Meclis Gündemi


02 OCAK 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ
1- Denetim Komisyonu seçimi, komisyonda çalıştırılacak uzman kişi, gün sayısı ve ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2- Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesiyle çalışan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
3- Belediyemiz geçici işçi statüsünde çalışan 5 adet personelin pozisyonlarının 2019 yılı için vize edilmesi talebinin görüşülmesi.
4- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Boş Kadro ve Dolu Kadro Değişikliği taleplerinin görüşülmesi.
5- 2019 Yılında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücreti belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
6- Belediyemiz 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri 8/e maddesindeki açıklamalarda düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi.
7- Belediyemiz ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı arasında, şehit Muharrem Samur Futbol Sahasında ortak hizmet projeleri düzenlenmesi için mevcut tahsis süresinin uzatılmasına dair meclis kararı ile kapsam dışı bırakılan “Protokolün 4.maddesinin e fıkrasının” tekrar eklenmesi talebinin görüĢülmesi.
8- Sızma Mahallemiz, Sızma Cd. Tan Sk. No:7/C adresindeki binamızın, açılacak kurslarda kullanılmak üzere Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis talebinin görüşülmesi.
9- Başarakavak Mahallemiz, 25125 Sokak No:6/A adresinde bulunan binanın muhtarlık ofisi olarak kullanılmak üzere Başarakavak Muhtarlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
10- Tatköy Mahalle Muhtarlığının, Tatköy Mahallemizde bulunan Sosyal Tesis binasından bir yerin muhtarlık ofisi olarak kullanılması talebinin görüşülmesi.
11- Tepekent Mahalle Muhtarlığının, Tatköy Mahallemizde bulunan Tepekent İş Merkezi binasından bir yerin muhtarlık ofisi olarak kullanılması talebinin görüşülmesi.
12- İlçemiz Aşağıpınarbaşı, Karaömerler ve Sille Mahallelerinde; 3402 sayılı yasanın 22/A Maddesi gereğince Kadastro çalışmaları yapılacağından Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak bilirkişilerin ve daha önce seçilen bilirkişilerden şartları uymayanların yerlerine yenilerinin seçilmesi talebinin görüşülmesi.
13- Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet müstakil gayrimenkul ile 4 adet hisseli gayrimenkuldeki hisselerimiz olmak üzere toplam 11 adet gayrimenkulün satışının yapılması, kat karşılığında verilmesi veya trampalarda kullanılması talebinin görüşülmesi.
14- Mülkiyetleri Konya Büyükşehir Belediyesine ait 13 adet gayrimenkulün Belediyemizce satın alınması ve trampalarda kullanılması talebinin görüşülmesi.
15- Belediyemiz ile Konya Müteahhitler Birliği Derneği işbirliğinde ortak hizmet projesi kapsamında Çalıştay düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
16- Belediyemiz ile Konya Enderun Eğitim Vakfı işbirliği ile ortak hizmet projesi kapsamında, Konya’nın Kanaat önderlerinden Osman BAĞCI Hocaefendiyi anma programı gerçekleştirilmesi talebinin görüşülmesi.
17- Belediyemizce yayın hayatına kazandırılan “Panorama Mekke-i Mükerreme” isimli eserin fiyatının belirlenerek satışa sunulması talebinin görüşülmesi.
18- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-A-3-D (23 K I) pafta, 18473 ada 1 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19- Tapunun Sille mahallesi, M28-B-10-A-1-B ve M28-B-10-A-2-A paftalara isabet eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
20- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-B-4-A (24 K III) pafta, 18312 ada 1 parsel ve 18313 ada 1 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-A (26 K II) pafta, 15459 ada 7 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
22- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-D-1-B (23 J III) pafta, 28994 ada 1 parselle ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Selçuklu Okul Kütüphaneleri
Konya Okuyor Yarışması
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi