Sille çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrol amacı ile 1953-1960 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın bölge hacmi 320.000 m3 akarsu yatağında yüksekliği 39 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 3,10 hm3 normal su kotunda göl alanı 0,20 km2 dır 260 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.