Selçuklu Belediye Meclisinin 01 Temmuz 2011 tarih ve 172 Sayılı Kararına istinaden 23 Ağustos 2011 tarihinde Selçuklu Belediyesi ile Bosna-Hersek Stari Grad Belediyesi arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 
 
İçişleri Bakanlığı Onay Tarihi: 26/10/2011
İçişleri Bakanlığı Onay Sayısı: 26758/50000

 
STARİ GRAD BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOL METNİ:

 
Türkiye Konya İli Selçuklu Belediyesi ile Saray Bosna Stari Grad Belediyesi arasında işbirliği ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair protokoldür.

İlçemiz ile Saray Bosna Stari Grad halkı arasında en içten duygu ve düşüncelerin paylaşılması, sevgi bağlarının güçlenmesi, kardeşlik ve dostluğu geliştirmek, sosyal, kültürel ve teknik konularda işbirliği yapmak, yardımlaşma, dayanışmayı sürekli kılmak için ilçemiz ve Belediyemiz ile Saray Bosna Stari Grad Belediyesi’nin kardeş kent ve kardeş belediye olması karar altına alınmıştır.

1-Bu belge ile her iki tarafın isteğiyle Selçuklu ve Saray Bosna Stari Grad Belediyeleri arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2-Belediye Meclisleri yaptıkları toplantılarda, kardeşlik ve işbirliği anlaşması kararının imzalanmasına karar vermişlerdir.

3-Bu protokol ile Selçuklu ve Saray Bosna Stari Grad Şehirleri arasında geleneksel ve tarihi bağlar çerçevesinde şehircilik, kültür, iletişim, bilim, sanayi, ticaret, teknik, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4-Taraflar, başlangıçta belirtilen alanlarda işbirliğini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir. Taraflar kurumlar arasındaki işbirliğini geliştireceklerdir ve tecrübe mübadelesi için çaba sarf edeceklerdir.

5-Taraflar çalışmalarını geliştirmek ve birbirlerinin birikimlerinden yararlanmak için kendi imkânları çerçevesinde karşı tarafça mutabık kalacak süre içerisinde staj ve hizmet içi eğitim imkânı ile tecrübe değimine yönelik karşılıklı çalışma ve ziyaretlerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. 

6.Taraflar ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla şehirlerinde düzenlenecek faaliyetlere katılmaya çalışacaklardır. Taraflar iki halk arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların gelişmesi ve güçlenmesine önem verecekler; fuar, sergi, festival gibi faaliyetlerde karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerinin tanıtımını teşvik edeceklerdir. Bu çerçevede tanıtıcı yayın ve belge değişiminde bulunacaklardır.

7-İşbirliği, ihtiyaç ve imkânlar dâhilinde tüm konularda, savaş sırasında ve sonrasında da devam edecektir.

8-Bu anlaşma ile iki halkı yakınlaştıran her türlü kültürel, sosyal, beşeri, özellikle aralarında tarihi bağlar dikkate alınarak kardeşliğin ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

9-Bu belge Selçuklu ve Saray Bosna Stari Grad Belediyesi temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

10-Bu belge, Türkçe ve Boşnakça ikişer nüshadan oluşmuştur.

23 Ağustos 2011

 
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI                   STARİ GRAD BELEDİYE  BAŞKANI