Selçuklu Belediye Meclisinin 01 Temmuz 2011 tarih ve 171 Sayılı Kararına istinaden 23 Kasım 2011 tarihinde Selçuklu Belediyesi ile Filistin Beit Hanoun Belediyesi arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
 
İçişleri Bakanlığı Onay Tarihi: 23/12/2011
İçişleri Bakanlığı Onay Sayısı: 31750/50000

 

BEİT HANOUN BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOL METNİ:
 
Selçuklu Belediyesi ile Filistin Beit Hanoun Belediyesi arasında işbirliği ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair protokoldür.
 
İlçemiz ile Beit Hanoun halkı arasında en içten duygu ve düşüncelerin paylaşılması, sevgi bağlarının güçlenmesi, kardeşlik ve dostluğu geliştirmek, sosyal, kültürel ve teknik konularda işbirliği yapmak, yardımlaşma, dayanışmayı sürekli kılmak için ilçemiz ve Belediyemiz ile Beit Hanoun Belediyesi’nin kardeş kent ve kardeş belediye olması karar altına alınmıştır.
 
1-Bu belge ile her iki tarafın isteğiyle Selçuklu ve Beit Hanoun Belediyeleri arasında kardeşlik ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2-Belediye Meclisleri yaptıkları toplantılarda, kardeşlik ve işbirliği anlaşması kararının imzalanmasına karar vermiştir.

3-Bu protokol ile Selçuklu ve Filistin Beit Hanoun Şehirleri arasında geleneksel ve tarihi bağlar çerçevesinde şehircilik, kültür, iletişim, bilim, sanayi, ticaret, teknik, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

4-Taraflar,  başlangıçta belirtilen alanlarda işbirliğini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir. Taraflar kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirecekler ve tecrübe mübadelesi için çaba sarf edeceklerdir.

5-Taraflar çalışmalarını geliştirmek ve birbirlerinin birikimlerinden yararlanmak için kendi imkanları çerçevesinde karşı tarafça mutabık kalacak süre içersinde staj ve hizmet içi eğitim imkanı ile tecrübe değişime yönelik karşılıklı çalışma ve ziyaretlerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

6-Taraflar ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla şehirlerde düzenlenecek faaliyetlere katılmaya çalışacaklardır. Taraflar iki halk arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların gelişmesi ve güçlenmesine önem vereceklerdir; fuar, sergi, festival gibi faaliyetlerde karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerinin tanıtımını teşvik edeceklerdir. Be çerçevede tanıtıcı yayın ve belge değişiminde bulunacaklardır.

7-İşbirliği, ihtiyaç ve imkânlar dâhilinde tüm konularda, savaş sırasında ve sonrasında da devam edecektir.

8-Bu anlaşma ile iki halkı yakınlaştıran her türlü kültürel, sosyal, beşeri, özellikle aralarında tarihi bağlar da dikkate alınarak kardeşliğin ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

9-Bu belge Selçuklu ve Beit Hanoun Belediyesi temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

10-Bu belge Türkçe ve Arapça ikişer nüshadan oluşmuştur.
 
23 Kasım 2011

 
FİLİSTİN BEİT HANOUN BELEDİYE BAŞKANI   SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI