Selçuklu Belediye Meclisinin 10 Ağustos 2012 tarih ve 215 sayılı Kararına istinaden 02 Ekim 2013 tarihinde Selçuklu Belediyesi ile  Bulgaristan Çernooçene Belediyesi arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
 
İçişleri Bakanlığı Onay Tarihi: 04/03/2013
 
ÇERNOOÇENE BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOL METNİ:

 
İşbu Protokol ile hemşerilerimizin istek ve ihtiyaçlarını yerine getirme çabamız içinde; şehirlerimiz ve hemşerilerimiz arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak, belediyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek, aramızdaki diyalogu geliştirmek; karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak ve sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunmak; hemşerilerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve desteklemek üzere konukseverlik kurallarına uygun olarak, farklılıklarımıza saygı göstererek, güven ortamı içinde ve dayanışma ruhuyla davranarak; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak; özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süre gelen ilişkilere uygun olarak şehirlerimizi birbirine KARDEŞ KENT ilan ediyoruz.
 
Şehirlerimiz ‘iki ülke arasında tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek’ ortak amacıyla; ‘tarihi ve kültürel miras ile çevrenin korunması’, ‘çalışanların eğitimi’, ‘ekonomi, gençlik, spor ve sosyal hizmetler’ ile mahalli idarelerin görevine giren diğer alanlarda’ işbirliği yapmak ve bu çerçevede her türlü katkıyı sunmak niyet ve kararlılığındadır.
 
İşbu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve taraflardan birinin Protokol’ü sona erdirme niyetini altı (6) ay önce diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 
İşbu Protokol tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile tadil edilebilir ve düzeltilebilir.
 
İşbu Protokol’ün yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar iki taraf arasında istişare edilerek çözülecektir.
 
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI                 ÇERNOOÇENE BELEDİYE BAŞKANI