Selçuklu Belediye Meclisinin 17.06.2003 tarih ve 8 sayılı kararına ve Barlad Belediye Meclisinin 28.08.2003 tarih ve 139 sayılı kararına istinaden 29 Eylül 2003 tarihinde Selçuklu Belediyesi ile Romanya Barlad Belediyesi arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
 

İçişleri Bakanlığı Onay Tarihi: 24/09/2003
İçişleri Bakanlığı Onay Sayısı: 3773

BARLAD BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOL METNİ:
 
Taraflar Türkiye Cumhuriyeti Konya Selçuklu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Doç. Dr. Adem ESEN, Romanya Cumhuriyeti Barlad Şehri Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Müh Joan JUVERDEANU,
 
Türkiye Cumhuriyeti Konya Selçuklu Belediyesi ile Romanya Cumhuriyeti Barlad Şehri arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek arzusunu paylaşmaktadırlar. Selçuklu Belediye Meclisinin 17.06.2003 tarih ve 8 sayılı kararına ve Barlad Belediye Meclisinin 28.08.2003 tarih ve 139 sayılı kararına istinaden Selçuklu ve Barlad şehirleri geleneksel ve tarihi bağlar çerçevesinde şehircilik, kültür, iletişim, bilim, sanayi, ticaret, teknik, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğini düzenleyen kardeş şehir protokolünü imzalamaya karar vermişlerdir.
 
Taraflar, iki şehir arasındaki sosyal, kültürel, tarihi bağların benzerliğinden hareket ederek birlik ve beraberlik ruhuyla barış ve medeni ilerlemeyi sağlamak amacındadırlar.
 
Yukarıda zikredilen hususlar çerçevesinde aşağıdaki maddeleri içeren bu protokolü imzalamayı kararlaştırmışlardır.
 
Madde-1: Taraflar, başlangıçta belirtilen alanlarda işbirliğini karşılıklı olarak teşvik edeceklerdir. Taraflar kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirecekler ve tecrübe mübadelesi için çaba sarf edeceklerdir.
 
Madde-2:Taraflar çalışmalarını geliştirmek ve birbirlerinin birikimlerinden yararlanmak için uzman ve personel değişiminde bulunacaklardır. Ayrıca kendi imkânları çerçevesinde karşı tarafça mutabık kalacak süre içerisinde staj ve hizmet içi eğitim imkânı ile tecrübe değişimine yönelik karşılıklı çalışma ve ziyaretlerinin geliştirilmesini sağlayacaklardır. 
 
Madde-3: Taraflar ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla şehirlerinde düzenlenecek faaliyetlere katılmaya çalışacaklardır.
 
Madde-4:Taraflar iki halk arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların gelişmesi ve güçlenmesine önem verecekler; fuar, sergi, festival gibi faaliyetlerde karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerinin tanıtımını teşvik edeceklerdir. Bu çerçevede tanıtıcı yayın ve belge değişiminde bulunacaklardır.
 
Madde-5: Taraflar, iki halkı yakınlaştıran her türlü kültürel, sosyal, beşeri, özellikle aralarında tarihi bağlar da dikkate alınarak kardeşliği geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.         
İşbu protokol, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Romence ikişer nüsha olarak hazırlanmıştır.
 
Barlad –Romanya 29 EYLÜL 2003
 
BARLAD ŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI                                                 SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI