Hacı Ali Ağa (Çarşı) Hamamı 1884 yılında inşa edilen hamam, Sille girişinde ve çarşı içinde yer alır. Kadın ve erkek bölümleri olan hamamın doğu kısmı erkeklere, barı kısmı ise hanımlara aittir. Kenarında su deposu bulunan hamamın girişinde Osmanlıca kitabesi vardır. Büyük ölçüde tahrip olan hamam, Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiştir.
 
Hacı Ali Ağa (Çarşı) Hamamı kitabesinde yazanlar.
 
SİLLE ÇARŞI (HACI AĞA ZÂDELER) HAMAMI
Bânîler: Hacı Ali Ağa’nın oğulları
Mimar: Ali Usta, Dede’nin oğlu
Tarih: 1309/
SİLLE ÇARŞI HAMAMI KİTÂBESİ, KİTÂBENİN METNİ VE OKUNUŞU
Fotoğraflayan: Kazım KUYUCU, Harita Teknisyeni (Selçuklu Belediyesi)
Okuyan: Ahmet GEDİK, Araştırma görevlisi (Selçuk Ü. İlâhiyat F.)
Hat: Celî Ta’lîk
Dil: Osmanlı Türkçesi