GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

 • İhale Tarihi

  23 Eylül 2021

 • İhale Saati

  14:00

 • İhale Türü

  Açık Arttırma

 • Etkinlik Yeri

  Meclis Salonu

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
 2. İhale tarihi 23/09/2021 Perşembe günü listede belirtilen saatte Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
 3. İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 23/09/2021 günü saat 12.00e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
 6. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

A- Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,
 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5. Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

B-  Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2021 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

 1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 1.  Ödeme Şekli:
 1. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.
 2. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir.

  İlan olunur.

MAHALLE

İMAR DURUMU

ADA

PARSEL

TOPLAM
ALAN (m²)

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

TAKSİT SAYISI

İHALE
SAATİ

KONUM

DİKİLİTAŞ

KÜÇÜK SANATLAR
 SANAYİ ALANI

20164

10

1029.99

ARSA

1,000,000.00

30,000.00

24 TAKSİT

14:00

KONUM

DİKİLİTAŞ

KÜÇÜK SANATLAR
 SANAYİ ALANI

20164

12

1029.99

ARSA

1,000,000.00

30,000.00

24 TAKSİT

14:10

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

1

497.1

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

14:20

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

2

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

14:30

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

3

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

14:40

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

4

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

14:50

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

5

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:00

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

6

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:10

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

7

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:20

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

8

498.8

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:30

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

9

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:40

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

10

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

15:50

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

11

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:00

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

12

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:10

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

13

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:20

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

14

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:30

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

15

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:40

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

16

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

16:50

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

17

500.01

ARSA

150,000.00

4,500.00

12 TAKSİT

17:00

KONUM

SARAYKÖY

1 KATLI KONUT ALANI

44894

18

441.85

ARSA

132,000.00

3,960.00

12 TAKSİT

17:10

KONUM