İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN


          Selçuklu ilçesi Hocacıhan Hacılar Mahallesinde M28B14B3B paftasına isabet eden, Tapunun
Hocacıhan Hacılar Mahallesi 42482 ada 4 parsel ve 42540 ada 2 nolu parsellerde S.373 nolu
düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme
yapılıp, Encümenimizin 09/04/2020 tarih ve 571 sayılı kararı ile onanmıştır.

         Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 10 /06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle
askıya çıkarılmıştır.
        Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular