İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesinde M28-B-08-C-3, M28-B-09-D-4 paftalarından isabet eden, Tapunun Sarayköy Mahallesi M28-B-08-C-3, M28-B-09-D-4 paftalar 43637 ada 9 nolu, 43641 ada 4, 5 ve 10 nolu parsellerde, S.379 Nolu Düzenleme Sahası adı altında, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması, 3290 Sayılı İmar Kanununun 4. Maddesi ile değiştirilen 2981 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesi ve Ek-1. Maddelerinin uygulanması için düzenleme yapılıp , Encümenimizin 20/02/2020 tarih ve 408 sayılı kararı ile onanmıştır.

          Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 10 /06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

         Keyfiyet ilan olunur


Dosyalar

Son Duyurular