İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        İlçemiz, Dikilitaş Mahallesi 27 N 4 pafta 21372 ada 1 ve 3 nolu parsellerde, S.380 Nolu Düzenleme
Sahası adı altında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması için düzenleme yapılıp,
Encümenimizin 09.04.2020 tarih ve 564 sayılı kararı ile onanmıştır.
       Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 05.06.2020 tarihinden
itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
       Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular