SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


         İlçemiz Tatköy Mahallesi M28B03D3D pafta , 279 ada , 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu
parselin bulunduğu bölgede, S.377 Nolu Düzenleme Sahası adı altında , 3194 Sayılı İmar
kanununun 18. Maddesinin uygulaması yapılıp, Encümenimizin 23/05/2019 tarih ve 378
sayılı kararı ile onanmıştır.
        Parselasyon planı, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 06/08/2019
tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
        Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular