İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Aşağıpınarbaşı Mahallesi L29-D-23-C pafta 29865 ada 6, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu
parsellerde, S.365 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde
İmar Uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 14.03.2019 tarih ve 186 sayılı kararı ile
onanmıştır.
Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 03.04.2019
tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular