İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Dikilitaş Mahallesi 29 N 1 pafta 18025 ada 5 nolu parselde, S.362 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 31.01.2019 tarih ve 87 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 12.03.2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular