İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


      İlçemiz Sille Mahallesi 30157 ada 1 ve 2, 30167 ada 2, 30170 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 30182 ada 1, 30183 ada 1, 30184 ada 1, 30185 ada 1, 30186 ada 1 ve 2, 30187 ada 1, 30188 ada 1, 30189 ada 1, 32094 ada 1, 32097 ada 1, 2 ve 3, 32099 ada 1, 32100 ada 1, 32101 ada 1, 32104 ada 1, 2 ve 3, 32112 ada 1, 2, 3 ve 4, 32113 ada 1, 2 ve 3, 32114 ada 1, 32115 ada 1, 32116 ada 1, 32117 ada 1, 32118 ada 1 ve 2, 32119 ada 1, 32120 ada 1, 2, 3 ve 4,32121 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 32122 ada 1, 32123 ada 1, 32124 ada 1, 32125 ada 1, 32126 ada 1, 32127 ada 1, 32139 ada 1, 32141 ada 1, 32142 ada 2, 32144 ada 1, 2 ve 3, 32145 ada 1, 32146 ada 1, 32147 ada 1, 32148 ada 1, 32149 ada 1, 32150 ada 1, 32151 ada 1, 32152 ada 1, 2 ve 3, 32153 ada  1, 2, 4 ve 5, 32154 ada 1, 32155 ada 1, 2, 3 ve 4, 32156 ada 1 ve 2, 32157 ada 1 ve 2, 32160 ada 1 ve 2, 32161 ada 1 ve 2, 32162 ada 1, 32168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 32169 ada 1, 32170 ada 1 ve 2, 32171 ada 1, 32174 ada 1, 2 ve 3, 32175 ada 1, 32177 ada 1, 32181 ada 1, 42358 ada 2, 42359 ada 1 ve 2, 42360 ada 1 ve 2, 42361 ada 1, 42362 ada 1, 42647 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tamamı, 32136 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli, 32137 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli, 42358 ada 1 nolu parsele ayırma çapı yapılarak A ile işaretli  kısımlarının düzenlemeye dahil edilmesine, S.356 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 03/01/2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile onanmıştır.

Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 17 /01/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular