İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             İlçemiz Hocacihan Mahallesi 28513 ada 8 ve 9 nolu parseller, Kılıçarslan Mahallesi 28979 ada 16 ve 17 nolu parseller, Mimarsinan Mahallesi 28955 ada 11 nolu parsellerin S.359 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 20/12/2018 tarih ve 1619 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 26 /12/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular