İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sille Mahallesinde 25 L 1 ve 25 L 4 paftalarına isabet eden  2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411 nolu parseller, 18643 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 18651 ada 1 nolu parsel, 28347 ada 4, 5, 6 nolu parseller ve 28352 ada 1 nolu parsellerin S.358 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 22/11/2018 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 19 /12/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular