İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Dkilitaş Mahallesinde 27 M 3 paftasına isabet eden  18915 ada 3 nolu parselin S.357 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 20/09/2018 tarih ve 1316 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /11/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular