İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Yazır Mahallesinde 26 M 1 paftasına isabet eden  15638 ada 3 nolu parselin S.355 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 06/09/2018 tarih ve 1277 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /11/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular