İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Hocacihan Mahallesinde 20 J 2 -21 J 3 paftalarına isabet eden  16101 ada 5 ve 7 nolu parsellerin S.353 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 19/07/2018 tarih ve 1187 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /11/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular