İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sille Mahallesinde 26 K 4 paftasına isabet eden  15490 ada 1, 2, 27 ve 28 nolu parsellerin S.351 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 12/07/2018 tarih ve 1174 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /11/2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

 


Dosyalar

Son Duyurular