İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Dikilitaş Mahallesi 30 N 4 pafta 16037 ada 1 nolu parsel, 17999 ada 2 nolu ve 23912 ada 1 nolu parsellerde, S.344 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25.01.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 22.03.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular