İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Sızma Mahallesi L28 C 20 A pafta 203 ada 4, 5, 6 ve 8 nolu parsellerde, S.338 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 12.10.2017 tarih ve 1275 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 16.03.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular