İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                İlçemiz Musallabağları Mahallesi 22 M 3 pafta 1663 ada 9 ve 12 nolu parsellerde S.343 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi imar uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 07.12.2017 tarih ve 1746 sayılı Kararı ile onanmıştır.

Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 13.02.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular