İLAN

 

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 İlçemiz Hocacihan (Akşemsettin) Mahallesi 20 J 1-2 imar paftalarına isabet eden tapunun, Hocacihan Mahallesi 58 ve 59 paftalar 2772, 2773, 2766, 2778, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 7975, 7977, 8191, 8193, 8194, 8195, 8196, 8507, 8508, 8637 nolu parseller ile 20 J 1-2  paftalar 21336 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu, 21337 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu, 21339 ada 1 nolu, 21341 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerde S.340 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 26.10.2017 tarih ve 1376 sayılı kararı ile onanmıştır.

        Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 12.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştı, tapu malikleri tarafından verilen itiraz dilekçeleri, oluşturulan komisyon tarafından incelenerek uygun olanların dağıtımları değiştirilerek yeni oluşan özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 27.02.2018 tarihinden itibaren 2. defa 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.

 

 


Dosyalar

Son Duyurular