İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Dikilitaş , Büyükkayacık ve Sancak Mahallerinde M29A02D , M29A01B , M29A02A
paftalarına isabet eden ekli haritasında sınırlar içinde kalan 0/5 , 07 , 0/8 , 0/10 ile işaretli
yerlerin kapanan ark olması nedeni ile ihdasen Maliye Hazinesi adına tescili , 0/1 , 0/2 , 0/3 ,
0/4 , 0/6 , 0/9 ile işaretli yerlerin kapanan kadastro yolu konumunda olduğu için 2644 sayılı
Tapu Kanununun 21 maddesine istinaden Selçuklu Belediyesi adına tescilleri yapılarak
düzenlemeye dahil edilmesi ve Tapunun Dikilitaş mahallesi 1103 ve 1106 nolu parseller ,
Tapunun Büyükkayacık mahallesi 30059 ada 1 nolu parsel , 30060 ada 1 nolu parsel , 30061
ada 1 , 2 , 3 nolu parseller, 30063 ada 1 nolu parsel , 30064 ada 1,2 nolu parseller , 30065
ada 1 , 2 nolu parseller , 30066 ada 7 , 8 , 9 nolu parseller , 30067 ada 3 , 4 , 5 nolu parseller
, 30068 ada 1 nolu parsel , 30069 ada 1 , 2 nolu parseller , 30070 ada 1 nolu parsel , 30071
ada 1 nolu parsel , 30072ada 1 nolu parsellerin tamamı ve 30064 ada 3 nolu parselde ,
30066 ada 6 , 11 ve 12 parsellerde ayırma çapı yapılarak B ile işaretli yerlerin kısmen ,
Tapunun Sancak Mahallesi 30085 ada 12,14 nolu parseller , 30086 ada 20 , 23 , 25 , 27 nolu
parseller , 30087 ada 2 , 4 nolu parseller , 30088 ada 1 nolu parsel , 30089 ada 1,2 nolu
parseller , 30090 ada 1 nolu parsel , 30091 ada 1 nolu parsel , 30095 ada 3 nolu parsellerin
tamamı ve 30085 ada 10 parsel , 30087 ada 3 nolu parsel , 30092 ada 3 nolu parsellerde
ayırma çapı yapılarak B ile işaretli yerlerin kısmen, S.342 Nolu Düzenleme Sahası adı
altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp,
Encümenimizin 09/11/2017 tarih ve 1456 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet,
dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 08/02/2018 tarihinden itibaren 1 ay
süreyle askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular