İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz Hocacihan Mahallesi 65 pafta 3276 ve 6569 parseller, 16559 ada 4 nolu parselde  S.333 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 15/06/2017 tarih ve 729 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 14/08/2017 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular