İLAN

Selçuklu ilçesi Hocacihan Hacılar Mahallesi M28B14B3B pafta, 42443 ada 5 ve 6  nolu parsellerde S.466  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 29/02/2024 tarih ve 308 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 27/03/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular