İLAN

Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi 20-J-3 pafta, 28880 ada 1 nolu parselde S.464  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 25/01/2024 tarih ve 147 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 23/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır


Son Duyurular