İLAN

Selçuklu İlçesi Dikilitaş, Büyükkayacık ve Sancak Mahallelerinde M29A02D, M29A01B, M29A02A paftalarına isabet eden Dikilitaş Mahallesi 1103 ve 1106 nolu parseller, Büyükkayacık Mahallesi 30059 ada 1 nolu parsel, 30060 ada 1 nolu parsel, 30061 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 30063 ada 1 nolu parsel, 30064 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 30065 ada 1, 2 nolu parseller, 30066 ada 7, 8, 9, 12, 16 ve 19 nolu parseller, 30067 ada 3, 4, 5 nolu parseller , 30068 ada 1 nolu parsel , 30069 ada 1 , 2 nolu parseller , 30070 ada 1 nolu parsel , 30071 ada 1 nolu parsel , 30072 ada 1 nolu parseller, Sancak Mahallesi 30085 ada 12,14 ve 16 nolu parseller , 30086 ada 20 , 23 , 25 , 27 nolu parseller , 30087 ada 2 , 4 , 5 nolu parseller , 30088 ada 1 nolu parsel , 30089 ada 1, 2 nolu parseller , 30090 ada 1 nolu parsel , 30091 ada 1 nolu parsel , 30092 ada 3 nolu parsel, 30095 ada 3 nolu parsellerde S.342 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 28/12/2023 tarih ve 1497 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 12/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular