İLAN

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi 25-J-2 pafta, 20162 ada 5 nolu parsel ve 28516 ada 16 nolu  parselde S.463  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 28/12/2023 tarih ve 1492 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular