İLAN

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28-B-14-a-1 paftasına isabet eden 43586 ada, 1, 2, 3, 595 ve 596 nolu parsellerde, S.392 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 17/08/2023 tarih ve 743 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 15/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 


Son Duyurular