İLAN

Yazır Mahallesi 17103 ada 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 nolu parseller, 22800 ada 1 ve 2 nolu parseller, 22809 ada 2 ve 3 nolu parseller ve 0/1 nolu parselde, S.461 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 26/10/2023 tarih ve 1191 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 15/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular