İLAN

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25-K-1 paftasına isabet eden 15813 ada 5 nolu parsel ve 15814 ada 2 nolu parsel ile Sille Mahallesi 26-K-4 paftasına isabet eden 28522 ada 1 parsel ve 15904 ada 12 nolu parsellerde, S.459 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediye Encümeninin 09/11/2023 tarih ve 1252 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 15/12/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular