İLAN

Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi 21-K-2 pafta, 19517 ada 2 nolu parselde S.458  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 05/10/2023 tarih ve 930 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 10/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular