İLAN

Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 26-N-1 pafta, 43130 ada 1 nolu parsel, 15533 ada 4 nolu parsel ve 20570 ada 1 nolu  parselde S.453  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 15/06/2023 tarih ve 520 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 10/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular