İLAN

Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 25-K-4 ve 27-N-4 paftalarına isabet eden, 16382 ada 3 nolu parsel, 21191 ada 5 nolu parsel, 21192 ada 1 nolu parsel, 21251 ada 1 nolu parsel, 21252 ada 1 nolu parsel, 21253 ada 1 nolu parsel, 21254 ada 1 nolu parsel, 21255 ada 1 nolu parsel, 21256 ada 1 nolu parsel, 21260 ada 1 nolu parsel ve 42621 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde S.455  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 15/06/2023 tarih ve 522 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  04/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular