Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi  L29D21C pafta 42591 ada 2 nolu parsel, 42592 ada 1, 2 ve 3 nolu parsel, 42593 ada 1 nolu parsel, 42594 ada 5 ve 6 nolu parsellerde  S.452 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25/05/2023 tarih ve 441 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  05/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular