Selçuklu ilçesi Tatköy mahallesi 273 ada 13, 14 ve 43 nolu parsellerde S.448 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 30/03/2023 tarih ve 293 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 12/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular