Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 26-N-1 ve 26-M-2 paftalarına isabet eden 431 ve 769  nolu parseller, 16575 ada 9 nolu parsel, 17852 ada 11 nolu parselde  S.451 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 06/04/2023 tarih ve 322  sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  26/05/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular