Selçuklu ilçesi Tatköy mahallesi 280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19 ve 24 nolu parsellerde S.417 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 30/03/2023 tarih ve 294 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 31/05/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur. 


Dosyalar

Son Duyurular