Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi 20K2-3 pafta 7692 nolu parsel, 28414 ada 3 nolu parselde S.449  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 06/04/2023 tarih ve 321 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  02/05/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular