İLAN

Selçuklu ilçesi Sancak mahallesi 45387 ada 2 nolu parsel ve Dikilitaş mahallesi 12201 ada 1 nolu parselde S.447 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 02/03/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 12/04/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular